Gå till innehållet

Ohcejogas maid iskkadit guovttejahkásaš ovdaskuvlla – Káren-Ingá Nieminen mielas buot suohttasamos lea sárgut

Tillåtet för alla åldrar

Dán čavčča lea álgán nuvttá guovttejahkásaš ovdaskuvlaiskkadeapmi, mas ovdaskuvlla álggahit jo viđajahkásažžan. Ohcejoga gielda lea okta dain gielddain, gos iskkadeapmi čađahuvvo jagiid 2021 – 2024 áigge. Gáregasnjárgalaš Káren-Ingá Nieminen lea okta sis, guhte lea dál álggahan guovttejahkásaš ovdaskuvlla.

visningar 137

Se mer