Gå till innehållet

Čeʹvetjääuʹr ruõkkâmsââʹjj

Tillåtet för alla åldrar

Čeʹvetjääuʹr ruõkkâmsââʹj teevvmõõžž lie valmmâž. Čuâll lij kälkkuum, jeäkklid leät pohttam da liâdggõhttõõzz leät oođääm. Tälvva 2020 puõccu poʹrre jeäkkal aauʹdi âʹlnn, leâša veäʹǩǩvuõđ veäkka päiʹǩǩ lij eʹpet tiudd mooččâsvuõđstes. Ǩiõčč mâid puk toʹben lij tueʹjjmen.

visningar 195

Se mer