Gå till innehållet

Ljudlandskap

Ljudlandskap är skapat av Eero Paalanen och Stefan Backas, för arrangemanget står Markus Fagerudd. Verket består av musik som spelas av instrument ackompanjerat av inspelade naturljud. Delarna i verket representerar de olika årstiderna. Ljudlandskap ger utrymme för lyssnarens fantasi och tolkning. Verkets syfte i Skolmusikrepertoaren är att uppmuntra till aktivt lyssnande. Genom verket får deltagarna bekanta sig med en annan typ av musikaliskt uttryck än de kommer i kontakt med genom populärmusik. Ljudlandskap är en del av Skolmusik 2021. Produktion: Olof Film Ab

visningar 102

Se mer