Gå till innehållet

Är återgång till distansundervisning fortfarande ett alternativ?

Eleverna återvänder till grundskolan den här veckan. Professor i pedagogik vid Helsingfors universitet Katariina Salmela-aro berättar vad ännu opublicerade forskningsresultat avslöjar om coronans och distansskolans inverkan på elever och lärare. Är återgång till distansundervisning fortfarande ett alternativ?

utgått 11.8.2022visningar 3726

Se mer