Gå till innehållet

Vad är det egentligen som händer på arbetsmarknaden?

· aktualitetsprogram · diskussionsprogram

Höstens förhandlingsrunda startar i sällsynt förvirrad stämning. Flera företag vill avtala om saker på företagsnivå och skogsbolaget UPM har meddelat att det kommer att göra avtal på individnivå med sina tjänstemän. Fackorganisationschefer i synnerhet förutspår många arbetsstrider i höst. Tapio Bergholm som är insatt i fackföreningsrörelsens historia berättar sin syn på den brytningstid som arbetsmarknaden och Finland nu lever i.

utgått 12.8.2022 starter 10 623

Se mer