Gå till innehållet

Vad är torv och varför bråkar politikerna om det?

· fakta · nyfiken · belysande

Regeringen vill halvera torvförbränningen till år 2030 för att minska på Finlands koldioxidutsläpp. Nu ser det ändå ut som om torven försvinner mycket snabbare än så. Men vad är torv egentligen och varför är vissa oroade över att torven ska försvinna?

starter 3 118

Se mer