Gå till innehållet

Ramsholmen i Ekenäs ska skötas på ett nytt sätt

· Tillåtet för alla åldrar

Tanken med den nya skötselplanen för Hagen, Ramsholmen och Högholmen är att bevara områdets natur men samtidigt se till att skogen inte växer igen. Andra ädla lövträd än lönn ska få mera plats. Lönnen dominerar på nästan hela området, och lönnarna hindrar andra lövträd och buskar att växa. Genom att gallra bort lönnsly och unga lönnar ska ek, alm, lind och hasselbuskar få mera plats att växa.

visningar 480

Se mer