Gå till innehållet

Främjar Statsrådets kanslis information en bättre bild eller öppen förvaltning?

Journalister bekymrar sig för genomskinligheten i beredandet av regeringsbeslut och förverkligandet av offentlighetsprincipen under undantagsförhållandena. Glömdes öppenheten från kommunikationen? Finska Notisbyråns chefredaktör Minna Holopainen och forskaren Matti Ylönen utfrågas av Heikki Valkama.

utgår 29.10.2022visningar 6399

Se mer