Gå till innehållet

Myndigheternas presskonferens om coronavaccin.

· aktualitetsprogram · nyheter

Social-och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd THL och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ordnar ett presstillfälle om coronavaccinen och om hur vaccineringen framskrider.

utgått 19.3.2022 starter 34 043

Se mer