Gå till innehållet

Mirka har lyckats i sin satsning på cirkulär ekonomi

· Tillåtet för alla åldrar

Genom att ta tillvara bland annat slippapperspill har Mirka minskat användningen av fossila bränslen.

starter 710

Se mer