Gå till innehållet

Meeri Koutaniemi, bortom bilderna

1 säsong · dokumentär · diskussionsprogram · inspirerande · varmhjärtad

Meeri Koutaniemi, bortom bilderna, är en dokumentär programserie om bildkonst i åtta delar. I den visuellt hisnande serien följer Meeri Koutaniemi konsten från sanka kärr till museernas pelarsalar. På färden träffar hon åtta finländska bildkonstnärer som avslöjar hur de arbetar och tänker, och varför de skapar konst. Utgångspunkten för Meeris och konstnärens diskussioner är ett finländskt klassiskt konstverk. En hurdan bro i tiden föds mellan Stridande tjädertuppar och gatukonst? Avsnitten kulminerar i planeringen och skapandet av ett gemensamt porträtt.

Se mer