Gå till innehållet

Älska teckenspråket

· aktualitetsprogram

Eftersom föräldrar till barn med nedsatt hörsel sällan uppmuntras att låta barnen lära sig teckenspråk, är det finlandssvenska teckenspråket hotat. Mycket arbete görs för att förbättra språkets ställning. För Sigrid Häggblom är teckenspråket hennes modersmål och språket får mycket kärlek i hela familjen.

starter 2 256

Se mer