Gå till innehållet

Inom barnskyddet är man orolig för att missa barn och unga som mår dåligt

Trycket på barnskyddet kommer att öka på sikt som en effekt av coronapandemin. Det förutspår de som jobbar med barn och familjer i kommunerna. Under våren minskade antalet barnskyddsanmälningar på många ställen i Finland. Då samhället stängde ner på grund av coronaepidemin innebar det att barn och unga inte vistades på ställen där vuxna kunde reagera på deras mående. Därför är risken stor att det finns ett större mörkertal där barn och familjer som behöver hjälp inte har blivit sedda. På barnskyddet i Raseborg har familjearbetarna, socialhandledarna och socialarbetarna gjort sitt bästa för att hålla kontakt med sina klienter på olika sätt, trots alla restriktioner. Men rädslan för att inte upptäcka någon som behöver hjälp finns hela tiden närvarande, säger Theresa Vihlman som är enhetschef för barn- och familjetjänster. - Vi är överlag oroliga för barn, unga och barnfamiljer. Är det något vi har missat och hur mycket är sådant som inte har kommit fram när man har varit borta från många sociala kontakter?

starter 303

Se mer