Gå till innehållet

Videosamtal med Sauli Niinistö

Sauli Niinistö, Republiken Finlands president, ser läsningen som en viktig och självklar del av såväl sitt nuvarande arbete som i sitt privatliv. Han lyfter också fram läsförmågans betydelse för demokratin i vårt land, utan läsförmåga kan vi inte förstå det som händer i vårt samhälle och vara med och påverka det.

visningar 347

Se mer