Gå till innehållet

A-studion på teckenspråk

Skattebedrägeri är det vanligaste ekonomiska brottet i Finland. Hur kringgår finländare skatter? Programledare Heikki Ali-Hokka. #yleastudio

utgår 17.11.2022visningar 2200

Se mer