Gå till innehållet

Sprids corona i skolorna?

Coronaläget sätter press på hälsoexperterna. Hur ser Institutet för hälsa och välfärd på regeringens nya coronaåtgärder? I intervju generaldirektör Markku Tervahauta. Corona sprids allt snabbare hos barn. Räcker de aktuella åtgärderna till i skolorna? På frågan svarar överläkare för Helsingfors epidemiologiska verksamhet Sanna Isosomppi och huvudfoskare vid HUS Lotta Oksanen. Omhändertagna barn flyttas från plats till plats upprepade gånger. Hur påverkar det barnen? Gäster socialarbetare i Tammerfors Jaana Kokkinen och expert vid Delaktighet nu Vilma Vähämaa. Programledare Petri Raivio.

utgår 1.12.2022visningar 30654

Se mer