Gå till innehållet

Hur snabba upp vaccineringarna?

Minister Krista Kiuru (SDP) kräver att vaccineringarna snabbas upp. Lönar det sig att skynda sig med den tredje vaccindosen och var hitta vaccinerare? Gäster överläkare på THL Hanna Nohynek och Supers ordförande Silja Paavola. Finns det pengar i statskassan för att betala vaccineringspersonalen? I studion finansminister Annika Saarikko (C). Det är brist på nödcentralsoperatörer, och de anställda är utmattade. Är bristen på arbetskraft ett hot mot finländarnas säkerhet? Debatt med Nödcentralverkets direktör Taito Vainio och huvudförtroendeman på SPAL Arto Pirttimaa. Programvärd Annika Damström.

utgår 15.12.2022visningar 41155

Se mer