Gå till innehållet

Korvsoppa under ett träd i Syndalen – så här ska försvarsmakten besegra covid-19

· fakta · nyfiken · belysande

På grund av coronaviruset har beväringar i hela Finland tvingats äta utomhus mera än tidigare. Enligt försvarsmakten har arrangemanget fungerat bra men en del beväringar är missnöjda med kvaliteten på utematen. Vi besökte Syndalen för att luncha med Nylands brigads pionjärkompani.

starter 3 644

Se mer