Gå till innehållet

"Släpa inte med er annat än ni verkligen behöver"

På vilket sätt kan man leva ekologiskt i vardagen? Vi åker med Håll Skärgården Rens sophanteringsfartyg M/S Roope till Själö och träffar besättningen ombord. Hållbarhetsveckan förbereds som bäst i Österbotten - projektet vill engagera både äldre och yngre att agera miljövänligt. Vi besöker ett Bed & Breakfast i Box som satsat på medvetna ekologiska val - på menyn och inom verksamheten.

starter 3 571

Se mer