Gå till innehållet

Julotta från Kvevlax

Julottan firas i år i Kvevlax kyrka. Liturg och predikant är Fredrik Kass. Kantor, organist och körledare för Kyrkokören är Rodney Andrén. Som körledare fungerar även Yngve Svarvar. Simon Granlund leder Kvevlax Sångkör. Textläsare är Alf Burman och Nina Andrén. I gudstjänsten medverkar även orkestern Stråkdraget bestående av Lars Hjerpe, Svante Nylund, Agneta Nykvist, Rune Koskinen och Greger Erikslund på violin samt Rodney Andrén på barytonhorn, Helena Glasberg på trumpet, Kurt Gref på klarinett, Gunilla Asplund på tvärflöjt, Gösta Hjerpe på basfiol och Mikael Södergård på cello. Tv-regi Rufus Hedengren.

utgått 24.6.2022visningar 3441

Se mer