Gå till innehållet

Vad händer när vår kunskap om ängar dör ut? Årets sommarutställning i Fiskars synar Ängen som mikrokosmos ur flera perspektiv.

· Tillåtet för alla åldrar

Anna Ullf är en av de cirka 30 konstnärer som jobbat med konceptet "äng" i årets sommarutställning. Hon valde att betrakta ängen underifrån- hur upplever framtida generationer föremål som legat under jord? Det handlar om kollektiva minnen, kunskapskedjor som bryts och mångfald som får ge vika för monokultur.

starter 144

Se mer