Gå till innehållet

Det är mig man ska slå

· dokumentär · kultur · rörande · reflekterande

Om godtycklig skolmobbning inte har någon orsak, vilken annan orsak kan man finna än den mobbade själv? Kan man återhämta sig från den? I dokumentären följer man förberedelsen av koreograf Valtteri Raekallios dansverk Elämän koulu (livets skola) och behandlar spåren, som den skolmobbade bär med sig långt in i vuxenåldern. Föreställningen, som gjordes för gymnasister, balettstuderande och yrkesdansare, baserar sig på Antti Rönkäs roman Jalat ilmassa. Mobbning kan krossa självkänslan, men om man blir sedd kan man hitta vägen till överlevnad. R: Thomas Freundlich och Valtteri Raekallio. (Finland 2022)

starter 12 351

Se mer