Gå till innehållet

Vilka vilda grönsaker hittar du?

Plocka kirskål, maskros, nässlor ellet någon annan vild grönsak som en vuxen godkänner som ätbar. Kocka sedan någonting av det du plockat. Läraren Nora Gullmets ger en uppgift på distans.

visningar 853

Se mer