Gå till innehållet

Regeringens åtgärder mot coronaviruset (finlandssvenskt teckenspråk).

Regeringen meddelade måndagen den 16 mars 2020 om massiva åtgärder för att bekämpa coronaviruset. Undantagsförhållanden råder i Finland. Riktlinjerna är i kraft till den 13 april. Regeringen begränsar offentliga sammankomster till tio personer och rekommenderar att folk undviker att vistas på allmänna platser i onödan. Besök på boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjuds. Utomstående förbjuds att besöka vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Undantag kan göras från fall till fall i fråga om symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i terminalvård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen. Arbetsgivare inom den offentliga sektorn beordrar så många anställda som möjligt att distansarbeta. Över 70-åriga personer ska undvika kontakt med andra personer. Detta gäller inte riksdagen, statsledningen eller kommunala förtroendevalda. Social- och hälsovårdens kapacitet utökas inom offentliga och privata sektorn. Samtidigt minskas den icke-brådskande verksamheten. Regeringen utökar kapaciteten för att göra coronatest. Arbetstidslagstiftningen för den personal som behövs blir flexibel gällande arbetstider och semestrar. Vårdpersonal samt personal utbildad för den inre säkerheten kan kallas in på jobb enligt behov. Människors rörelsefrihet kan begränsas utifall av hot mot liv och säkerhet. Regeringen förbereder stängning av gränserna. Passagerar- och persontrafiken till Finland avbryts så snabbt som möjligt, med undantag för finska medborgare och personer som bor här som återvänder till landet. Finska medborgare och personer som bor i Finland ska inte resa utomlands och personer som vistas utomlands rekommenderas återvända omedelbart. Över nord- och västgränsen tillåts nödvändig pendling och annat nödvändigt uträttande av ärenden. Gods- och frakttrafiken fortsätter normalt. Finländare som återvänder från utlandet är i karantän i två veckor. Karantän betyder att man isolerar människor för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom. Personer som återvänder från utlandet ska komma överens om när de återvänder till jobbet och om en två veckors frånvaro tillsammans med sin arbetsgivare. Försvarsmakten tryggar sin verksamhet och beredskap i alla förhållanden. Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. Genom detta vill man trygga tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Skolorna stängs fram till den 13 april och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar beslut om elevspecifika specialarrangemang. Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner. Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma. Läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt det fria bildningsarbetets lokaler stängs och närundervisningen ställs in. Undervisningen och handledningen ordnas i så stor utsträckning som möjligt på alternativa sätt, bland annat genom distansstudier, digitala läromiljöer och -lösningar samt vid behov genom självständiga studier. Proven i studentexamen ordnas senast den 23 mars, med beaktande av hälsovårdsmyndigheternas föreskrifter. Statens och kommunernas museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, biblioteksbussar, Riksarkivets kund- och forskartjänster, hobbyutrymmen och -ställen, simhallar och andra idrottslokaler, ungdomslokaler, klubblokaler, organisationernas samlingslokaler, seniorers dagverksamhet, rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetscentraler stängs fram till den 13 april. Det rekommenderas att aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund även agerar på samma sätt. Nu vill regeringen börja tillämpa beredskapslagen. Syftet med beredskapslagen är att under undantagsförhållanden skydda landets befolkning och trygga befolkningens försörjning samt landets näringsliv. Rättsordningen upprätthålls, de grundläggande friheterna och rättigheterna, de mänskliga rättigheterna och landets territoriella integritet och självständighet tryggas. Text: Anders AG Karlsson

starter 564

Se mer