Slaget efter tolv - dagens debatt

"Överivriga amatörer som ställt till med elände för staden".

 • 37 min
 • tillsvidare

Så beskriver stadsdirektören i Hangö den miljöförening som fört ett miljötillstånd för en bränslestation till domstol. Han anklagar också Högsta förvaltningsdomstolen för att "kategoriskt säga nej och inte tänka längre än näsan är lång".
Vad handlar det om? Varför väcker en bränslemack så starka känslor? Och hur borde problemet lösas?
I Slaget efter 12 diskuteras bråket om en bränslemack med stadsdirektör Denis Strandell, orföranden för miljöföreningen Astrid Lindström samt professorn i offentlig rätt, Markku Suksi.
Programledare Bettina Sågbom.
slaget@yle.fi

Sändningar

 • fr 28.2.2020 12.03 • Yle Vega

Avsnitt

 • Samhället drar in på många icke-akuta stödfunktioner i kampen mot coronaviruset och nu får de svagaste i samhället klara sig utan sitt vanliga stöd. I många familjer med barn med specialbehov eller psykisk ohälsa har vardagen plötsligt blivit en fråga om överlevnad.

  I Slaget efter tolv deltar speciallärare Marica Enlund, Susanna Mikkonen, förälder till barn med specialbehov och närvårdare Sofia Salokorpi som arbetar med ätstörningar.

  Programledare Ann-Charlotte Åkerholm.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Ju närmare våren kommer desto mer lockande känns det att åka ut till stugan och skärgården. Men hur ska man tänka, är det alls tillåtet att åka ut till skären i coronatider? Och hur går det för skärgårdsbefolkningen som långt lever på intäkterna från den korta sommarsäsongen om fritidsfolket stannar hemma? I Slaget efter tolv diskuterar nagubon och lokalpolitikern Nina Söderlund, företagaren William Hellgren från Korpo och Kimitoöns utvecklingschef Gunilla Granberg.
  Jesper Alm leder ordet.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Distansundervisningen i skolorna har nu pågått en vecka - och kommer att fortsätta åtminstone till mitten av maj. Hur har det gått och hur blir fortsättningen? I Slaget efter tolv diskuterar rektor inger Nabb från Vikinga skola, Utbildningsstyrelsens direktör för svenskspråkig utbildning Kurt Torsell och verksamhetsledaren för förbundet hem och Skola, Micaela Romantschuk. Ordet leds av Filip Stén

  E-post: slaget@yle.fi

 • Finländarnas främsta resemål är för tillfället avstängt. Vad händer med butikerna och restaurangerna som i vanliga fall fylls av finländska besökare? Hur tänker vårt södra grannland?
  I Slaget efter tolv diskuterar Yoko Alender, riksdagsledamot för Reformpartiet med finansmannen Joakim Helenius och Gustaf Antell, Svenska Yles medarbetare i Tallinn.
  Programledare: Stefan Winiger E-post: slaget@yle.fi

 • Allt görs för att hindra den vidare spridningen av coronaviruset i Finland. Men när kommer gränsen för att de långsiktiga ekonomiska och sociala konsekvenserna av nedstängningen av hela samhället ter sig större än den akuta situationen inom sjukvården?I Slaget efter tolv diskuterar filosofen och socialdemokraten Tomas Wallgren och ekonomen Sixten Korkman.
  Programledare: Stefan Winiger
  E-post: slaget@yle.fi

 • Kommunerna ställs inför svåra utmaningar just nu på grund av coronaepidemin. De ekonomiska problemen hopar sig. Samtidigt ställs de ansvariga inför nya och obekanta praktiska problem. Hur resonerar de kommunala beslutsfattarna i den här exceptionella situationen?
  I Slaget efter tolv deltar Jakobstads stadsdirektör Kristina Stenman och kommundirektören i Kronoby, Ulf Stenman.
  Programledare: Kjell Lindroos

  E-post: slaget@yle.fi

 • Frilansande kulturarbetare har plötsligt hamnat på bar backe på grund av coronaviruset. Vem ska bära ansvaret för att rädda konsten och kulturen, kulturfolket och institutionerna? Är det staten eller kanske hellre fonderna? Och vad kommer allt detta att få för konsekvenser på längre sikt? I Slaget efter tolv deltar kulturrådet Sini Keinonen från Undervisnings- och kulturministeriet, verkställande direktören för Svenska Kulturfonden Sören Lillkung, ordförande för Finlands svenska skådespelarförbund Ville Sandqvist och dansaren Tiina Lindfors från dansteater ERI (bilden). Maria Nylund leder ordet.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Europa stänger ner för coronaviruset och de flesta verkar inställda på en rätt lång tid av isolering och ovisshet. Medan många kräver strängare åtgärder för att hindra spridningen av smittan höjs också röster för att rädda det som räddas kan av ekonomin. Europas balansgång diskuteras i Slaget efter tolv på onsdag av Svenska Yles medarbetare i Tyskland Johnny Sjöblom, Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl och Dan Ekholm som är ledarskribent vid Vasabladet. Ordet leds av Filip Stén.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Ishockey-VM är inställt och OS uppskjutet. Idrotten är mer eller mindre avstängd. Klubbarna riskerar stora ekonomiska förluster och barnidrotten har upphört. Medan vissa idrottare kan hålla konditionen och styrkan i gång så innebär ett avbrott i teknikintensiva idrotter att stort, kanske irreparabelt bakslag i karriären.

  I Slaget efter tolv diskuterar friidrottaren Camilla Richardsson, Christoffer Perret från HIFK Fotboll och Yle Sportens Johan Portin.

  Programledare: Stefan Winiger
  E-post: slaget@yle.fi

 • Att vara isolerad, trots att det är för ens eget bästa, är något som inte alla äldre uppskattar. Många över 70 känner sig utpekade och fullt friska och förundras över yngre som talar om för dem vad som är bäst för dem.

  Om kommunikationen över generationsgränsen diskuterar kommunikationskonsulten Elli Flén och debattörerna Geo Stenius och Marianne Laxén.

  Programledare: Stefan Winiger

 • Finlands regering, Europeiska centralbanken och Finlands bank försöker alla ge företagen konstgjord andning under coronakrisen. Men fungerar hjälpen i praktiken? Får företagen lån av bankerna? Vad blir följden om räddningspaketen inte fungerar?

  I Slaget efter tolv deltar Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank i Finland, företagaren Markus Seppänen och Penna Urrila som är ledande ekonom på Finlands näringsliv EK.

  Debatten leds av Patrik Schauman.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Stressnivån för årets abiturienter har stigit till till nya höjder den här veckan - studentexamensproven avläggs på löpande band och för abiturienten är det mycket som står på spel. I år är det dessutom i första hand studentexamensproven som avgör om du får en studieplats eller inte. Kommer universiteten och högskolorna att ta coronaepidemin i beaktande? I Slaget efter tolv deltar ordföranden för Finlands svenska skolungdomsförbund Emilie Jäntti, Gurli-Maria Gardberg som är utbildningsservicens områdeschef vid Åbo Akademi och vi hör också Robin Lundell som är specialsakkunnig vid Studentexamensnämndens kansli och abiturienterna Linnea Gyllenberg och Hugo Enroth från Katedralskolan i Åbo. Maria Nylund leder ordet.E-post: slaget@yle.fi

Lyssna också