Aktuellt 17

Amerikanska presidentracet startar nu i Iowa

 • 40 min
 • 10 mån. 7 d

Presidentracet i USA sätter nu igång på allvar när primärvalscirkusen startar i Iowa. I kväll röstar delstaten om vem som ska utmana Donald Trump. Vi får en rapport av vår USA-korrespodent på plats.

Vi går också mer på djupet och frågar oss om Trump blir återvald eller inte i Svenska Yles specialserie: USA och Trump mot valet 2020.

Regeringen har idag samlats för att försöka enas om sin klimatpolitik. Målet är klart, men vägen dit är fortfarande oklar. Och hemskt mycket klokare är vi inte efter dagens möte.

Oppositionspartiet Samlingspartiet har fått nog av mera utredningar och vägkartor. Partiet diskuterade idag bland annat klimatfrågor i Tavastehus.

Sändningar

 • må 3.2.2020 17.00 • Yle Vega

Avsnitt

 • Grundlagsutskottet har förkastat regeringens förslag på att stänga Nyland, och riksdag och regering fortsätter i övrigt också med att skrynkla pannorna kring alla de detaljer som kräver uppmärksamhet under coronaepidemin.

  Men vilka är de besluten som fattats, och vad är det de kräver av Finlands politiker och befolkning egentligen - både praktiskt och moraliskt?

  I Sverige har man valt en helt annan linje än resten av Europas isoleringstaktik, men trots det skördar coronaepidemin allt fler dödsoffer
  - i dag blev det dags att presentera en ny plan för hur man ska tackla läget.

  Och i pandemins kölvatten förändras inte bara den praktiska vardagen, utan också den politiska retoriken - på Twitter börjar tydliga mönster framträda på hur epidemin bidrar till en politisk samstämmighet, och var man, allvaret till trots, passar på att plocka politiska poänger för en framtid efter Covid-19.

 • Nyland ska stängas av för att hantera spridningen av coronaviruset, och polisen står i startgroparna men när stängningen ska ske låter vänta på sig ytterligare en dag, medan man synar det juridiska ramverket i sömmarna.

  Och i riksdagens grundlagsutskott diskuterar man utöver isoleringen av Nyland också andra specialåtgärder - nämligen vem som ska arbeta och när och vem som ska bli tvungen att göra det.

  Medan man jobbar på situationslösningar på hemmaplan i Finland, konstaterar Utrikesministeriet att det är ett antal tusen finländare på väg hemåt från utlandet - och att de som absolut inte måste hem kanske borde stanna där de är.

  Inom EU håller man sessioner på distans för att jobba fram ett ekonomiskt coronastödpaket, medan USA klubbat igenom alla stödpakets moder - 2000 miljarder dollar ska ut till det amerikanska folket och företagen - ett stödpaket som trots situationens allvar varit föremål för partipolitiska stridigheter.

 • THL har idag kommit med en dystrare prognos för coronaepidemin. Över 11 000 smittade befaras behöva sjukvård, en tredjdel av dem intensivvård.

  Trycket på att fatta snabba beslut är stort och de planerade ny restriktioner verkar allt mera befogade. Det krävs ändå juridisk konsensus och noggrannhet, när regeringen nu för första gången någonsin ska stänga krogar och isolera Nyland.

  Martin Scheinin professor i juridik, frågar sig om det verkligen är befogat att isolera hela Nyland, eftersom rörelsefriheten här till våra mest grundläggande rättigheter.

  I många länder har man redan stängt alla restauranger. Hit hör också Belgien där de coronarelaterade dödsfallen nu ökar i rasande takt. Vi har träffat uppgivna krögare i ett tyst och tom Bryssel.

  Skillnaderna mellan de nordiska ländernas insatser mot coronakrisens ekonomiska följder väcker diskussion. I Finland anser många att övriga Norden pumpar in miljarder, medan Finland bara ger lånegarantier. Men så enkelt är det inte, förklarar ekonomireporter Patrik Schauman.

 • Det verkar nu klart att regeringen kommer att stänga krogar och isolera Nyland för att hindra att coronaepidemin sprider sig mer. Frågan är närmast hur snabbt det här kommer att ske.

  Samtidigt fortsätter våra lågavlönade sjukvårdare, lärare, städare och butiksbiträden att hålla igång stora delar av samhället mitt i krisen.

  Ett exempel på det här cykelbuden som trampar på för full maskin trots undantagstillstånd, nu när folk beställer rekordmycket mat hem. Men vem hjälper dem om de smittas eller sätts i karantän?

  I Spanien fortsätter coronaepidemin att förvärras i rekordsnabb takt, trots hårdare åtgärder där än här hos oss. Finländska företagaren Mattias Sjöberg, som bor på solkusten, har överraskats av spanjorernas vilja att följa regler.

  Medan Europa fortsätter att vara epidemins epicentrum, har Afrika hittills kommit överraskande lindrigt undan. Många befarar ändå att mörkertalet är massivt och att epidemin kommer att slå till med fördröjning. Då väntar en enorm humanitär katastrof som får hela Afrikas ekonomi på knä.

 • Regeringen är redo att begränsa våra liv ännu mer, eftersom nuvarande rekommendationer inte verkar räcka till. Många har rest till sina sommarstugor, medan andra har flockats på populära rekreationsområden eller suttit på krog - vilket ökar risken för att coronasmittan sprider sig.

  Inrikesminister Maria Ohisalo säger att det är en fråga om liv och död. Därför kan det snart bli aktuellt med utegångsförbud eller begränsad rörelsefrihet inom landet.

  Kommunerna tvingas fortsätta vänta på ett krispaket av staten. Kommunminister Sirpa Paatero kunde inte lova mera pengar idag. På kommunfältet är man inte nöjd med dagens besked och Kommunförbundet kräver snabbt pengar för att kommunerna, som t.ex upprätthåller sjukvården, ska klara sig ur den värsta krisen.

  Undervisningsminister Li Andersson fortsatter att vädja till Finlands föräldrar att låta barnen stanna hemma, också om de har rätt till undervisning. För utsatta barn är det här ändå en väldigt utmanande situation.

 • Regeringen har presenterat ekonomiska stödåtgärder med anledning av coronaviruset. Staten ger borgen och bankerna betalar. 15 miljarder finns för olika åtgärder i dagens paket.

  Och medan många verkar nöjda med insatserna, anser många experter att det kommer att krävas mera - och snabbt.

  Förutom den ekonomiska storsalvan informerade regeringen också om social- och hälsovårdsfrågorna - och poängterade vikten av att folk håller sig till det man ber dem om för att hålla läget under kontroll.

  Och just kontroll över läget är det man försöker skapa i I Italien där antalet dödfall stigit mera än i resten av Europa, och landets karantänåtgärder förlängs i ett försök att hejda spridningen.

 • Regeringen fortsätter med sin dagliga informationsverksamhet: i dag var fokusen på sjukvården, men till skillnad från de senaste dagarnas mera dramatiska framträdanden, var det idag en mera upprepande stämning.

  Och på annat håll i maktens korridorer har man fortsatt nagelfara och fundera på det exceptionella läget som Finland befinner sig i, i och med beredskapslagen.

  På fackligt håll har man försökt snickra ihop ett krispaket för att lindra de ekonomiska effekterna av coronaepidemin, och även på europeiskt håll jobbar man på att hålla skutan på rätt köl när Europeiska centralbanken ECB lanserar ett stödprogram på 750 miljarder euro - kanske ett av många att komma.

 • Riksdagen godkänner att Finland försätts i undantagstillstånd vid midnatt. Grundlagsutskottet har gett grönt ljus att ta i bruk beredskapslagen, men krävde några ändringar för att säkerställa att man följer grundlagen. Vi förklarar vad det här innebär.

  Enligt Justitieminister Anna-Maja Henriksson (Sfp) var det inget lätt, emn ändå rätt beslut att ta i bruk beredskapslagen. Därför är det av yttersta vikt att rättstaten och medborgarnas rättsskydd tryggas också i krislägen, understryker Henriksson.

  Finlands gränser stängs, men finländare får fortfarande ta sig hem. De uppmanas göra det så fort som möjligt, men tvingas klara sig på egen hand. Utrikesministeriet tänker inte ännu börja hämta hem folk från utlandet.

  Också gränsen till Ryssland är nu stängd och många frågar sig hur illa epidemin egentligen är där. Antalet registrerade smittofall är konstigt få med tanke på Rysslands storlek och misstankarna mot myndigheterna och beslutsfattarna är stort.

  Medan världens länder kämpar med att begränsa spridningen, jobbar vetenskapsmän för full maskin med att utveckla nya mediciner och ett vaccin - och det finns ljus tunnelns slut!

 • Allt är nu klappat och klart för att regeringen ska kunna utlysa undantagstillstånd i Finland på torsdag. Beredskapslagen ska ännu godkännas av riksdagen imorgon, men det råder stor politisk konsensus.

  Det här betyder att skolorna stängs, gränserna stängs och både privatlivet och näringslivet tvingas följa statens strikta restriktioner.

  Människorättsprofessor Martin Scheinin varnar ändå för att regeringen går för långt och bryter mot grundlagen med sina exceptionellt hårda åtgärder.

  De ekonomiska farhågorna är enorma just nu, både på nationell och individuell nivå. Många åtgärder vidtas nu för att stöda folks privatekonomi och stöda de företag som hotas av uppsägningar och konkurs. Men de flesta åtgärderna bygger på lån, vilket väcker stora frågetecken.

  I skolorna har man i dag frenetiskt förberett för skolstängningen. Från och med imorgon sköts skolgången hemifrån och undervisningen på distans.

  Också inom kulturfältet försöker man nu klara krisen. Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för krisdrabbade konstnärer, kulturarbetare och konstinstitutioner.

 • Regeringen reagerar nu på det förvärrade coronläget och inför undantagstillstånd i Finland. Skolorna stängs, gränserna stängs och befolkningens vardag begränsas radikalt.

  Att ta i bruk beredskapslagen är helt exceptionellt för Finland, säger professor Göran Djupsund. Men trycket på att vår politiska ledning har varit enormt. Efter dagens beslut hoppas han att regeringen och myndigheterna får mera arbetsro.

  Att skolorna nu stängs är en tung åtgärd som påverkar hela samhället. Det viktigt att barnens undervisning och rutiner följs trots de speciella omständigheterna, säger pedagogexperterna Fritjof Sahlström och Mirjam Kalland.

  Hela Europa genomlever nu en av sina största kriser någonsin, både medicinskt, ekonomiskt och politiskt. Hur går det nu med den europeiska solidariteten och gemenskapen när gränser stängs och länder ser främst till sig själv?

  Vi riktar också blicken mot Kina som inte bara sprider virus, utan också propaganda över hela världen via sina Konfuciusinstitut. Vad vill kinesiska staten av bland annat Helsingfors univeristet?

 • Finland har nu 155 bekräftade Corona-diagnoser. Vi står nu på tröskeln till en epidemi, säger THL
  Det leder bl a till att den tredje veckan av studentexamens-skrivningarna tidigareläggs - s g s alla resterande prov ska nu rymmas in nästa vecka.
  Estland har utlyst nödläge med anledning av coronaviruset.
  Därutöver följer vi med verkningarna på ekonomin.
  Vi uppmärksammar också att det i dag är 80 år sedan vinterkriget tog slut. Vi träffar en 99-åring i Vasa, som gav över fyra och ett halvt år av sina ungdomsår till vinter- och fortsättningskrigen

 • Undvik att resa - uppmanar utrikesministeriet idag med anledning av läget med Corona-viruset.

  Och regeringen tar till krafftag - och förbjuder tillställningar med över 500 deltgare.

  Samtidigt säger finansministern att regeringen är redo att skjuta till pengar om Corona riskerar lamslå ekonomin.

  Också i våra nordiska grannländer skruvas Corona-beredskapen upp - igår meddelade Danmark att man stänger alla skolor och daghem och nu tar Norge efter.

  Och Stockholms gator gapar tommare än någonsin - vi får en rapport av vår korrespondent.

Lyssna också