Yle Huvudstadsregionen

Helsingforssvenskans särdrag säger något om din sociala identitet - men är inte en dialekt

  • 9 min
  • tillsvidare

"Praatta" och "kaakkoo" - alltså konsonantförlängning och vokalförlängning kombinerat med ett r-bortfall - anses vara typiska drag i den svenska som talas i Helsingfors. Helsingforssvenskans egenheter kan ändå inte anses vara kännetecken på en dialekt - och att tala om geografiskt avgränsade dialekter är annars också föråldrat. Det menar Sarah Wikner som i sin doktorsavhandling studerar svenskan i Helsingfors och hur helsingforsarna själva uppfattar sitt språk. Redaktör Julie Ebbe.

Sändningar

  • on 27.11.2019 11.05 • Yle Arenan

Klipp

Lyssna också