Yle Vega Västnyland

Läkare Jan Selenius arbetsfält sträcker sig från Närpes till Hangö, han vårdar också äldre i Raseborg

 • 4 min
 • tillsvidare

Raseborgs stad fortsätter köpa läkartjänster för äldre i Raseborg. Här finns cirka 730 äldre som bor hemma men är inskrivna i vård i hemmet eller bor på äldreboende. Dessutom sköter privata läkare också om bäddavdelningen på Raseborgs hälsovårdscentral. Jan Selenius har jobbat cirka fem år i Ekenäs. Hans arbetsgivare är ett privat vårdbolag. I klippet hörs också Raseborgs chefsläkare Tove Wide. Redaktör är Tiina Grönroos.

Sändningar

 • må 18.11.2019 10.15 • Yle Arenan

Avsnitt

Inga kommande avsnitt

Klipp

 • Mauri "Maukka" Forsblom tar vid årsskiftet över som ny ordförande för fotbollsföreningen FC HIK i Hangö. Forsblom har många visioner hur föreningen ska utvecklas. Han säger bland annat att Hicken ska ha ett lag som består av förenignens egna juniorer i herrarnas division 3. Bubi Asplund och Marica Hildén intervjuar.

 • Björn "Kisen" Olander tog nyligen över som manager för Ekenäs IF:s fotbollslag i herrarnas division 1. Han säger att han har mycket att lära sig och tycker uppdraget är roligt och intressant. Olander lovar att EIF har ett slagkraftigt lag då division 1 börjar i maj 2020. Bubi Asplund och Tiina Grönroos intervjuar.

 • Hyvingebon Minna Lumme har valts till ny undervisningschef i Raseborg efter Jukka Hautaviita. Hautaviita går i pension i februari.
  Sexton personer sökte tjänsten som ny chef för den finska grundundervisningen i Raseborg. Åtta kallades till intervju. För tillfället är Minna Lumme engagerad i ett projekt som heter Uutta koulua (Nya skolan), något hon också tänker ta fasta på i sitt nya jobb. Redaktör: Tiina Grönroos.

 • En mental ribba rivs nu ner, säger lektor Mats Lindholm, utbildningsansvarig för byggmästar- och byggingenjörsutbildning vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Han syftar på höstens nyhet där Axxell och Novia samarbetar, så att den som studerar ett yrke på andra stadiet i Axxell nu kan byta ut en del av studierna mot studier vid Öppna yrkeshögskolan vid Novia. Det kan i förlängningen leda till att man senare kommer in på Novia utan inträdesförhör. Redaktör Robin Lindberg.

 • Den som studerar ett yrke på andra stadiet i Axxell kan nu byta ut en del av studierna mot studier vid Öppna yrkeshögskolan vid Novia. Det kan i förlängningen leda till att man senare kommer in på Novia utan inträdesförhör. Rektor Lena Johansson vid Axxell är glad för det här samarbetet med Novia. Redaktör: Robin Lindberg.

 • Från och med i höstas har studerade i Axxell kunnat byta ut en del av studierna mot studier vid öppna yrkeshögskolan vid Novia.Staffan Bäckman går skogsutbildningen i Axxell i Brusaby och planerar bli skogsbruksingenjör i Novia. Oliver Höglund studerar husbygge vid Axxell i Karis och siktar på att bli byggnadsingenjör i Novia. Jenni Sandberg blir närvårdare vid Axxell. Redaktör: Robin Lindberg

 • Täkterbon Tom Dahlin har i över 30 år jobbat för Lantmäteriverket och är väl förtrogen med den västnyländska skärgården. Han tycker att Livsmedelsverket drar för snäva och stränga geografiska gränser för vilka bybutiker som beviljas butiksstöd och vilka som blir utan. Redaktör: Tiina Grönroos.

 • En nyutkommen bok om historiker, professor, skolmannen och Karisbon John Gardberg ska göra Gardberg mer känd för en bredare allmänhet. Gardberg levde under åren 1899-1974 och var rektor för Karis-Billnäs samskola. Vid sidan av sitt rektorsjobb var John Gardberg forskare och vetenskapsman. Bland dåtidens akademiker inom folklivsforskning och lokalhistoria var han en erkänd auktoritet, men eftersom han på hemmaplan var mest känd som lokalpolitiker och föreningsaktiv i dåvarande Karis köping, har många glömt hans betydelse inom den vetenskapliga forskningen. Det är den lokalhistoriska föreningen Gardberg Center som låtit skriva boken om John Gardberg. Boken har skrivits av historiker och Karisbon Victor Wilson. Redaktör: Tiina Grönroos.

 • Det blev inget butiksstöd för bybutikerna i Bromarv och på Skåldö i Raseborg. Livsmedelsverket definierar inte de här byarna och områdena som glest bebyggd landsbygd. I Barösund i Ingå har bybutiken Barösundsboden inte fått besked ännu, men det ser ut som att också den butiken blir utan stöd. Maria Wasström har träffat Anne Ek som förestår Barösundsboden och Anders Holmberg som är byarådets ordförande.

 • Kristoffer Silfver är ny ordförande för friidrottsföreningen IF Raseborg. Han efterträder Cales Smeds i uppgiften. Silfver har aldrig själv friidrottat utan kom med i verksamheten tack vare dottern som blev intresserad av friidrott. Veronica Montén och Bubi Asplund intervjuar.

 • Rysk antracit skeppas ut i Europa från Koverhar hamn i Hangö sedan några veckor. Marica Hildén kontaktade Joakim Laxåback som är vd för Karlebyföretaget Rauanheimo för att fråga om antracit dammar. Han säger att det inte dammar.

 • Yle Västnylands Marica Hildén åkte i väg till Ingå hamn en tidig morgon för att kolla om det dammar av stenkol och petrokoks som hamnbolaget Inkoo Shipping lossar och lagrar på området. Vd Thomas Bergman visade omkring i hamnen.

Lyssna också