Gå till innehållet

Yle Nyheter

Tusentals brottsanmälningar har redan gjorts till följd av dataintrånget på Vastaamo. Offren upplever rädsla och besvikelse - de har under terapibesöken öppnat sig om ömtåliga saker och känslor.

utgått 23.11.2020visningar 10241

Se mer