Gå till innehållet

Björn Vikström om gästfrihetens teologi: "Gästfrihet är att möta förändring, och det är något kyrkan inte alltid varit så bra på"

Professorn och f.d. biskopen Björn Vikström skrev en bok om gästfrihet. Nu utvidgar han sina tankar kring sambandet mellan gästfrihet, religion och populism. Redaktör: Nina Granvik.

visningar 3186

Se mer