Gå till innehållet

Coronan och de yttersta tiderna

religiöspersonporträtt

När Coronan bröt ut stängdes kyrkorna. Metodistpastorn Sarah Tiainen började hålla nattvarden per telefon och gudstjänsterna flyttade hon ut på nätet. Församlingspastorn Jimmy Österbacka gillar inte sociala medier, men vill möta sina medlemmar där de befinner sig och plötsligt fanns de bara på internet, så han gick dit. Missionärerna Chamilla och Kristian Sjöbacka blev hemkallade från Kenya, där Coronan tolkades som ett tecken på de yttersta tiderna. De fortsätter jobba i Kisumu, men via telefon från hemmet i Övermark. Redaktör: Hanna Klingenberg.

visningar 4 769

Se mer