Gå till innehållet

Sorgen efter våra avlidna änglabarn

· religiös · personporträtt

I Vasa samlas barnmorskor, familjer och sjukhusprästen till en stilla stund för att minnas de barn som gick bort innan livet ens hann börja. Där sörjer alla på varsitt sätt. För vissa är sorgen ny, för andra har livet gått vidare. Men då saknaden efter ett dödfött barn ofta är svår att förstå för en utomstående blir gemenskapen på minnesstunderna extra viktig. Mammorna Jonna Jantunen, Isa Muotio och Piritta Pitkämäki Ihatsu berättar om sorgen efter sina dödfödda barn, medan barnmorskan Paula Mylläri och sjukhusprästen Rose-Maj Friman berättar om hur de möter samma sorg i sina yrkesliv. Redaktör: Hanna Klingenberg, 2020.

visningar 9 545

Se mer