Yle Vega Västnyland

Svartåbon och guiden Kerstin Ilander

 • 5 min
 • tillsvidare

Det har funnits industri i Svartå i över 400 år, berättar Kerstin Ilander. Maria Wasström intervjuar.

Sändningar

 • ti 15.10.2019 14.00 • Yle Arenan

Avsnitt

Inga kommande avsnitt

Klipp

 • Ingå IF har ett ungefär 30 aktiva löpskyttar. Dan Öhman som är en av de aktiva inom sportgrenen säger att föreningen gärna skulle se att yngre juniorer skulle komma med i verksamheten. Han säger att löpskytte är en utmanande och intressant sportgren. Bubi Asplund intervjuar.

 • Raseborgs stad fortsätter köpa läkartjänster för äldre i Raseborg. Här finns cirka 730 äldre som bor hemma men är inskrivna i vård i hemmet eller bor på äldreboende. Dessutom sköter privata läkare också om bäddavdelningen på Raseborgs hälsovårdscentral. Jan Selenius har jobbat cirka fem år i Ekenäs. Hans arbetsgivare är ett privat vårdbolag. I klippet hörs också Raseborgs chefsläkare Tove Wide. Redaktör är Tiina Grönroos.

 • Det är svårt att locka läkare till Västnyland. I Raseborg har staden i flera år löst läkarbristen för äldre genom att köpa tjänster privat. Nyligen har staden slutit ett nytt avtal för äldre som inte kan eller på egen hand orkar ta sig till hälsocentralerna. Tiina Grönroos har utrett vad det nya avtalet går ut på. Intervju med Raseborgs chefsläkare Tove Wide.

 • Hur ser vardagen ut i Bryssel där många viktiga beslut om EU:s framtid fattas? Det här var något som medlemmarna i Raseborgs ungdomsfullmäktige ville ta reda på. 

  Förra veckan besökte fullmäktige Bryssel - programmet var digert och innehöll bland annat ett besök i Europaparlamentet. 

  Svenska Yles korrespondent Rikhard Husu träffade ungdomsfullmäktiges ordförande Ines Latvala och frågade henne vad hon lärt sig under besöket.

 • Vad kostar det paket med läkartjänster som Raseborgs stad köper av det privata vårdbolaget Pihlajalinna? Tiina Grönroos har utrett. Intervju med chefsläkare Tove Wide på Raseborgs stad

 • Raseborg fortsätter köpa ansvarsläkartjänster och fjärrläkartjänster för äldre. Avtalet kör igång i decemeber och pågår i tre år med option för ytterligare ett plus ett år. Avtalet kostar cirka en miljone euro, men vad får de äldre i Raseborg för den summan? Tiina Grönroos har utrett avtalet med chefsläkare Tove Wide på Raseborgs stad och den privata avtalläkaren Jan Selenius.

 • I Raseborg bor det många äldre. Av dem bor i dag cirka 730 på äldreboende eller hemma, men så att stadens vårdpersonal kommer hem till dem. De här har redan i flera år haft besök av läkare som är privata och som Raseborgs stad köper tjänster av.
  Nu har Raseborg gjort en ny upphandling och slutit ett nytt avtal med ett privat vårdbolag som också kommer att sköta de personer som vårdas på Raseborgs hälsovårdscentrals bäddavdelning. Tiina Grönroos har kollat vad allt det här betyder för både de äldre i Raseborg och för stadens ekonomi. I klippet hörs avtalsläkare Jan Selenius och Raseborgs chefsläkare Tove Wide.

 • Runt 450 kulturintresserade ungdomar från Svenskfinlands alla hörn samlas i Ekenäs från den 14 till den 17 november. Kulturkarnevalen arrangeras för 17:e gången. Reporter Veronica Montén pratade med producent Eva-Helen Ahlberg och Abbe Karlsson som är en av ungdomarna på plats.

 • Temat för årets musikfestival är Minnets stigar. Musikerna under festivalen är favoriter från tidgare år. I Sjundeå kyrka uppträder violinisten Isabella van Keulen, pianisten Ronald Brautigam och Estlands filharmoniska kammarkör. I Sjundby slott blir det konsert med folkmusikspecialisterna Sofia Lindroos och Marianne Maans.

  Bakom arrangemangen står frivilliga krafter som jobbar för arrangörsföreningen Siuntio soi - Musik i Sjundeå. Kim Nordström är en av de frivilliga som lägger ut väldigt mycket tid och energi för att allt ska fungera som det ska under musikhelgen i Sjundeå. Reporter: Veronica Montén

 • År 2017 var ett fantastiskt år för staden Raseborg - i alla fall om man ser på bokslutet som visade ett överskott på 9,4 miljoner euro. Euforin var stor och tjänstemän och politiker var säkra på att det här håller i sig - ett år senare var tonen en annan. Siffrorna för 2018 var dystra, och 2019 ser ut att bli ett katastrofår med ett underskott på sju miljoner euro. Nu är det dags att fatta beslut om budgeten för 2020 i Raseborg, och stadsdirektör Ragnar Lundqvist drämde till med ett budgetförslag som visade 200 000 euro i underskott.

  Stadsstyrelsen lyckades i alla fall skala bland pengarna och förslaget till fullmäktige på måndag (18.11) är en budget för nästa år med ett överskott på 297 000 euro.

  Marica Hildén har tagit sig en till på budgetförslaget för nästa år.

 • Budgetförslaget för 2020 i Raseborg ska manglas i stadsfullmäktige i Raseborg på måndag (18.11). Inkomstskatten föreslås fortfarande vara 22 procent, budgetförslaget visar ett plus på nästan 300 000 euro och staden investerar för drygt 10 miljoner euro.
  Marica Hildén har tagit sig en titt på budgetförslaget 2020 i Raseborg.

 • Niclas Grönholm från Ingå vann den tionde och sista deltävlingen i VM-serien i rallycross. Den sista deltävlingen kördes i Killerney i Sydafrika. Grönholm placerade sig på fjärde plats i VM-tabellen, och den placeringen är han itne riktigt nöjd med. Tiina Grönroos intervjuar.

Lyssna också