Gå till innehållet

Närbild

Trots många likheter, kan glesbygdsvardagen kan se väldigt annorlunda ut på olika håll i Svenskfinland. Aktiva invånare i Härkmeri vill öppna upp bybutiken igen, medan invånare i närliggande Sideby ännu har sin omtyckta träffpunkt kvar. I Rödskog i norra i Esbo, kämpar invånarna för sin skola och det lugna glesbygdslivet. Iniö lanthandel fick nyligen ett välkommet understöd av staten för att kunna fortsätta sin verksamhet.

utgått 9.3.2021 starter 3 993

Se mer