Slaget efter tolv - dagens debatt

Närståendevården en kvinnofälla?

 • 35 min
 • tillsvidare

Kvinnor faller bort från arbetslivet när de sköter om sina äldre släktingar - har Finland byggt upp en kvinnofälla i äldreomsorgen? Och hur rimmar det med regeringens mål att sysselsätta allt fler finländare? I Slaget efter 12 diskuteras frågorna med Ulrika Krook (i mitten på bilden), jurist och universitetslärare i socialrätt, chefsekonom Heidi Schauman (till höger) och tidigare kommunalpolitikern och nyblivna närståendevårdaren Gunvor Brettschneider (till vänster).

Programvärd Ann-Charlotte Åkerholm

E-post: slaget@yle.fi

Sändningar

 • må 28.10.2019 12.03 • Yle Vega

Avsnitt

 • E-post: slaget@yle.fi

 • I Sverige avlöser rubrikerna om bomber och unga män som mördas varandra. Inget annat västligt land har i fredstid haft en sån serie bombdåd som vårt västra grannland. Vad är det som ligger bakom?
  I Slaget efter tolv diskuterar författaren och journalisten Lars Åberg, nordenforskaren Johan Strang och Yles tidigare stockholmskorrespondent Linda Söderlund.
  Programledare: Stefan Winiger
  slaget@yle.fi

 • E-post: slaget@yle.fi

 • En stor aktör som erbjuder dem penningspel är statsägda spelbolaget Veikkaus. Efter en hård politisk press lovar Veikkaus nu ta större ansvar för individen. Räcker det? Det debatteras i Slaget efter 12 tillsammans med riksdagsledamöterna Juhana Vartiainen från Samlingspartiet och Mikko Ollikainen från SFP, forskningsdirektör Matilda Hellman från Helsingfors universitet och projektchef Tapio Jaakkola från föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT.

  Programledare Ann-Charlotte Åkerholm.
  E-post: slaget@yle.fi

 • Inför Svenska dagen på onsdag diskuterar De äldres råd svenskans och finlandssvenskarnas ställning i vårt land. Vi är kanske inte så lyckliga som vi länge har trott. I De äldres råd sitter Jutta Zilliacus, Ralf Friberg, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius
  E-post: slaget@yle.fi

 • Skattehöjningar och sparpaket har inte haft önskad effekt på det växande budgetunderskottet i Vasa. Till nästa år föreslår tjänstemännen storsläggan - både skattehöjning och stora nedskärningar. Vad vill politikerna göra? I Slaget efter tolv debatterar (fr.v.) Nils-Johan Englund (sdp), Lars-Erik Wägar (sfp) och Aino Akinyemi (vf) under Filip Sténs ledning.

 • I hur stor utsträckning har finlandssvenskarna en gemensam syn på livet - trots att Svenskfinland är splittrat och på många sätt heterogent? Finns det något som förenar oss i synen på vad gör oss lyckliga och vilka saker vi prioriterar i livet? Hur stark samhörighet känner vi med varandra egentligen? I Slaget efter tolv deltar forskare Isak Vento från Helsingfors universitet, tidigare språkbadslärare Liisa Suopanki och akademilektor Johan Werkelin. Maria Nylund leder ordet. E-post: slaget@yle.fi

 • Över 50.000 människor har skrivit på ett medborgarinitiativ som vill avkriminalisera användningen av cannabis. Därmed kommer riksdagen att ta upp frågan till behandling. Vilka konsekvenser skulle det få om innehav och användning av cannabis inte längre skulle vara straffbart? Här går åsikterna tvärt isär. Erfarenhetsexperten Maria Thelen och ordföranden för Gröna unga, Amanda Pasanen (bilden), debatterar cannabis under ledning av Bettina Sågbom.E-post: slaget@yle.fi

 • Hur ska studerandena vid Åbo Akademi kunna studera i alltför trånga utrymmen? Borde man slopa nötköttet vid studentrestaurangerna? Vad kan man göra åt det ökande psykiska illamåendet vid universiteten? I Slaget efter tolv på fredag möts fyra kandidater som ställer upp i Kårvalet vid Åbo Akademi som går av stapeln mellan den 5 och 6 november. I debatten deltar Ida Nordell (bilden t.h), Rosanna Fellman (bilden t.v), Frans Villanen och Tyko Hertzberg (bilden mitten).
  Debatten leds av Maria Nylund.
  slaget@yle.fi

 • I skymundan bakom Brexit försöker EU hitta en väg framåt. Återigen ställs de gamla frågorna: Mer och fördjupat samarbete eller en ren handelsunion.
  Och hur är det med den berömda enigheten? Ungern vänder sig mot Ryssland, Storbrittannien är på något sätt på väg ut. Vad har vi kvar?
  I Slaget efter tolv diskuterar Teija Tiilikainen från EU:s center för att motverka hybrida hot och Heidi Hautala, europaparlamentariker för de Gröna.
  Programledare: Stefan Winiger

  E-post: slaget@yle.fi

 • Håller vi på att drunkna i bruset av olika vinklade budskap och ideologier – och riskerar vi därmed att missa det väsentliga i klimatdiskussionen? I Slaget efter tolv politikerna Matilda af Hällström (saml), Laura Ala-Kokko (grön, bilden) och Anders Norrback (sfp). Ordet leds av Filip Stén.

  E-post: slaget@yle.fi

 • Fågelstammen minskar i oroväckande takt. Särskilt under de senaste tio åren har utvecklingen varit brutal, och det gäller hela världen.
  Forskare varnar för att fågeldöden är ytterligare ett tecken på en större kris i ekosystemet.
  I Slaget efter 12 diskuterar fågelskådare och journalisten Peter Buchert och fågelskådaren och forskaren Mikael Kilpi om varför fåglarna spelar en sådan viktig roll för livet på jorden.
  Programledare Bettina Sågbom.

  E-post: slaget@yle.fi

Lyssna också