Gå till innehållet

Gudstjänst

Gemensamt ansvar-insamlingens festmässa i Åbo domkyrka. Ärkebiskop Tapio Luoma med assistenter förrättar mässan, körer är Åbo domkyrkas oratoriekör och Åbo domkyrkas pojkkör. Repris från 2.2.2020.

utgår 13.2.2023visningar 48427

Se mer