Yle Vega Västnyland

Följ med på byabussen premiärtur i Raseborg!

 • 8 min
 • tillsvidare

Raseborgs stad testar en ny form av kollektivtrafik. En minibuss plockar varje vardagsförmiddag upp kommuninvånare som bor utanför Ekenäs eller Karis centrum. I centrum får man sedan uträtta ärenden i cirka två timmar innan skjutsen går tillbaka hem. Billigt och bekvämt, men lite strul var det kring bokningssystemet, åtminstone under första dagen. Tiina Grönroos premiäråker Raseborgs byabuss tillsammans med chaufför Dennis Hjort.

Sändningar

 • må 19.8.2019 15.45 • Yle Arenan

Avsnitt

Inga kommande avsnitt

Klipp

 • Sjundeå jobbar hårt sedan 2015 för att ungdomar inte ska vara arbetslösa. Det här arbetet har lyckats eftersom antalet arbetslösa unga minskat i statistiken.
  Det här har lett till att Sjundeå kommun nu vänder sig till arbetslösa i alla åldrar. Kampanjens huvudevenemang ordnades den 21.11. Då sammanförde man arbetsgivare och utbildningsorganisationer i Sjundeå med omnejd med arbetslösa Sjundeåbor.
  Målet är att så många arbetslösa som möjligt få en arbets-, läroavtals-, studie-, arbetsverkstads-, arbetsprövnings- eller arbetsträningspass.
  Sjundeå välfärdskoordinator Paula Kivekäs träffade bland andra Jari Kangas.
  Marica Hildén är reporter.

 • Sjundeå jobbar hårt sedan 2015 för att ungdomar inte ska vara arbetslösa. Det här arbetet har lyckats eftersom antalet arbetslösa unga minskat i statistiken.
  Det här har lett till att Sjundeå kommun nu vänder sig till arbetslösa i alla åldrar. Kampanjens huvudevenemang ordnades den 21.11.Då sammanförde man arbetsgivare och utbildningsorganisationer i Sjundeå med omnejd med arbetslösa Sjundeåbor.
  Målet är att så många arbetslösa som möjligt få en arbets-, läroavtals-, studie-, arbetsverkstads-, arbetsprövnings- eller arbetsträningspass.
  Arrangör är Sjundeå kommun tillsammans med Nylands arbets- och näringsbyrå, Novago företagsutveckling, utbildarna Luksia, Laurea och Omnia samt Sjundeå företagare.
  Marica Hildén besökte evenemanget i Sjundeå där träffade hon träffade Tommy Bäck och Juha Kainulainen som är arbetslösa.

 • Det är inte okej att ordna julfest i kyrkan. Det här meddelade justitieombudsmannen en Kouvolaskola häromveckan. Vid årsskiftet uppdaterar Utbildningsstyrelsen sina instruktioner så att det tydligt framgår att kyrkan inte är en bra plats för skolfester. Västankvarns skola i Ingå firar inte julfest eller vårfest i en kyrka. Men sista skoldagen på läsåret firas med en vårandakt med betygsutdelning i Taborkyrkan som ligger i närheten av skolan. Rektor Henrika Ekman intervjuas av Veronica Montén.

 • Ekenäs Sjöräddares 24-åriga trotjänare, räddningsbåten Ajax har gjort sitt. Båten uppfyller inte dagens krav och Ekenäs Sjöräddares ordförande Andreas Hindrén hoppas på sponsorhjälp till en ny räddningsbåt. En ny båt kostar drygt en halv miljon euro och Ekenäs Sjöräddare måste stå för 80.000 euro. Tiina Grönroos träffade Andreas Hindrén ute på Näseudden i Ekenäs. Föreningens båda båtar har lyfts upp ur vattnet för den här säsongen och det är troligtvis sista gången som Ajax i sjöräddarnas regi.

 • I några år har Raseborgs kulturinstitut i Ekenäs hunnit verka i "gamla sjukis" vid Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Småningom är det dags att flytta igen. Kurssekreterare Martin Nybom är rädd för att institutet mister kursdeltagare och elever vid varje flytt. En eventuell ny plats blir i ett hus invid stadshuset på det gamla Ekåsenområdet. Nybom skulle föredra gamla stadshuset vid Rådhustorget, men inser att det inte är realistiskt. Redaktör Tiina Grönroos.

 • Västra Nylands folkhögskola och Raseborgs kulturinstitut ordnar en Vega-afton där publiken får ställa frågor och diskutera program- och musikinnehåll med Svenska Yles mediechef Johanna Törn-Mangs, musikchef Amie Borgar och Yle Västnylands regionchef Patrik Rosström. Kulturinstitutets kurssekreterare Martin Nybom intervjuas av Tiina Grönroos.

 • För en vecka sedan höll Hangö stad en välbesökt invånarkväll där broplanerna presenterades. Den planerade nya järnvägsbron väckte diskussion och många Hangöbor kom med olika förslag på hur en ny bro kunde utformas. Men nu är tidtabellen stram och Hangö har inte råd med några utsvävningar, säger stadsdirektör Denis Strandell. Redaktör: Veronica Montén.

 • Hangö ska få en ny bro över järnvägen. Nuvarande bro i centrum av Hangö har gjort sitt och från Trafikledsverket Väylä kom budet för bara några månader sedan att man har reserverat pengar nästa år och 2021 till en ny bro.
  I Hangö tycker en del invånare att de har fått för lite information om det stundande bygget. En av dem är Hangöföretagare Ville Ekroos. Han säger att informationen om  den nya bron är ensidig, Berggatans köpmän drabbas extra hårt och dessutom tycker Ville Ekroos det är tråkigt att Hangöborna inte har fått vara med och påverka i det som Ekroos ser som Hangös absolut viktigaste projekt. Redaktör: Tiina Grönroos.

 • Ingå IF har ett ungefär 30 aktiva löpskyttar. Dan Öhman som är en av de aktiva inom sportgrenen säger att föreningen gärna skulle se att yngre juniorer skulle komma med i verksamheten. Han säger att löpskytte är en utmanande och intressant sportgren. Bubi Asplund intervjuar.

 • Raseborgs stad fortsätter köpa läkartjänster för äldre i Raseborg. Här finns cirka 730 äldre som bor hemma men är inskrivna i vård i hemmet eller bor på äldreboende. Dessutom sköter privata läkare också om bäddavdelningen på Raseborgs hälsovårdscentral. Jan Selenius har jobbat cirka fem år i Ekenäs. Hans arbetsgivare är ett privat vårdbolag. I klippet hörs också Raseborgs chefsläkare Tove Wide. Redaktör är Tiina Grönroos.

 • Det är svårt att locka läkare till Västnyland. I Raseborg har staden i flera år löst läkarbristen för äldre genom att köpa tjänster privat. Nyligen har staden slutit ett nytt avtal för äldre som inte kan eller på egen hand orkar ta sig till hälsocentralerna. Tiina Grönroos har utrett vad det nya avtalet går ut på. Intervju med Raseborgs chefsläkare Tove Wide.

Lyssna också