Gå till innehållet

Kalevaspelen i Villmanstrand, lördag (svenskt referat)

· sport

Kalevaspelen i Villmanstrand. Lördagens tävlingar refereras på svenska av Janne Isaksson och Mikael Ylöstalo.

utgått 2.9.2019 starter 6 431

Se mer