Gå till innehållet

Man och kvinna - tvärtom

På 60- och 70-talet utgick många sketchprogram från samhälleliga tankar. Här funderar man på hur det skulle vara om världen vore spegelvänd. (25.11.1969)

visningar 7

Se mer