Gå till innehållet

Män och kvinnor i tv:n

På 1960- och 1970-talet utgick många sketchprogram från samhälleliga tankar. Här funderar man på hur det skulle vara om världen vore spegelvänd. (25.11.1969)

visningar 66

Se mer