Gå till innehållet

Barnvagnar

På 1960- och 1970-talet utgick många sketchprogram från samhälleliga tankar. Här funderar man på hur det skulle vara om världen vore spegelvänd. (25.11.1969)

visningar 41

Se mer