Gå till innehållet

Stanna i tid-kampanjen

Vad har hänt genom åren med Vega? Har lyssnarna varit trogna? Och har innehållit ändrats? (28.10.2002)

visningar 2

Se mer