Gå till innehållet

För många droppar får dig att falla (på engelska)

Alkoholen spelar en stor roll i finländarnas liv. Man har försökt reglera konsumtionen med förbud och begränsningar. På 1970- och 1980-talet snurrade upplysningsfilmer i TV:n där man på olika sätt försökte ge information om alkoholens faror. (22.6.1976)

starter 36

Se mer