Gå till innehållet

Filmen 8-pallo behandlar unga kvinnors missbruk

När föräldrarna missbrukar påverkar det barnen från första stund. Och hur är det när det är mamma som dricker eller använder narkotika? (21.2.2013)

starter 113

Se mer