Gå till innehållet

Uppstartsföretag vill göra business av blåstång och blågröna alger

Tillåtet för alla åldrar

Affärsvärlden blir allt mer intresserad av att göra pengar på miljöproblem. Det nya uppstartsföretaget Origin by Ocean planerar att odla blåstång och samla upp blågröna alger från havet. Meningen är att utvinna olika substanser ur dem i ett bioraffinaderi och sedan sälja dem vidare till livsmedels- och kosmetikaindustrin. Företaget säljer idén med att övergödningen i Östersjön samtidigt åtgärdas. På forskarhåll välkomnar man affärsvärldens växande intresse för miljöproblem, men samtidigt påminner professor Alf Norkko att man inte ska sälja för enkla lösningar. Det behövs många olika aktörer för att få bukt med miljöproblemen, men det är viktigt att ta med forskarsamhället då man utvecklar idéerna, säger han.

visningar 482

Se mer