Gå till innehållet

Om försökdjur och forskning

På 1980-talet började djurrättsrörelser kritisera den behandling t.ex. försöksdjur utsattes för. Forskarna tyckte att kritiken är obefogad. (7.10.1985)

starter 2

Se mer