Gå till innehållet

Jag är same

· personporträtt · dokumentär · mångfasetterad · belysande

En syr en samedräkt, en vill lära sig samiska som vuxen, en vill kämpa för att samernas röst ska höras. En utforskar sin släkts historia medan en annan vill återta och vitalisera språket som nästan dog.Vi möter fem personer som på olika sätt förhåller sig till att vara same, i och utanför Sápmi, Sameland. Redaktör Mikaela Weurlander.

starter 22 918

Se mer