Gå till innehållet

Moira von Wright blev Åbo Akademis första kvinnliga rektor

Moira von Wright växte upp som det yngsta barnet i akademikerfamiljen von Wright i Vuolax utanför Åbo på 50- och 60-talet. Ledarskap lockade henne mer än forskning. I Sverige blev hon prorektor och rektor vid Örebro universitet och sedan rektor för Södertörns högskola. I höstas återvände hon till Åbo för att tillträda tjänsten som Åbo Akademis rektor, den första kvinnliga någonsin. Vad tänker hon om framtiden för Åbo Akademi och för de svenskspråkiga högskolorna i Finland? Produktion Svenska Yle 2020.

visningar 4844

Se mer