Gå till innehållet

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori: Det här är min svåraste utmaning hittills

· lifestyle · diskussionsprogram

Den här veckans gäst hos Daniel Olin är Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. Jan Vapaavuori, som är en tvättäkta Helsingforsare, har idag sitt drömjobb. Som Helsingfors borgmästare är han en av landets mäktigaste män och leder samtidigt Finland största arbetsplats, Helsingfors stad har fyrtiotusen anställda. Men i dagens läge, i och med Coronapandemin, står Helsingfors stad inför århundradets största kris, som i lika hög grad drabbar även resten av landet och världen. Hur håller man en stad på fötter och servar dess invånare när samhället avstannat och människors liv och hälsa står i första rum? Hur ser han att Helsingfors ska kunna resa sig igen och vilka effekter tror han den här pandemin kommer att få på sikt? Produktion Svenska Yle 2020.

visningar 5 197

Se mer