Gå till innehållet

Människor på Kökar

På Kökar levde man av det som vattnet och jorden gav, kombinerat med jakt på sjöfågel och säl. Herbert Eklund har varit sjöman och livnär sig nu på fiske i all ensamhet. (15.10.1963)

starter 1 308

Se mer